Przystań Portofino

Aby dokonać rezerwacji miejsca w naszej przystani na sezon 2020, należy pobrać i wypełnić poniższy wniosek. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon 2021 posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy złożą wniosek do 10 marca 2021r. Od 11 marca 2021r. przyjmowane będą wnioski od osób nie będących rezydentami naszej przystani w sezonie 2020. O kolejności przyznawania miejsc decydować będzie termin złożenia wniosku. Wnioski niekompletne czy błędnie wypełnione, zostaną zwrócone bez rozpatrywania. Po zakończeniu rekrutacji z wnioskodawcami skontaktuje się nasz pracownik, w celu przygotowania umowy i określenia terminu uregulowania opłaty. Rekrutacja kończy się po wyczerpaniu miejsc postojowych.

Opłaty za cumowanie w Przystani

Sezon 2021 – od 1 maja do 31 października 2021

Opłaty dodatkowe:
pozostawienie przyczepy podłodziowej: 200zł / miesiąc
cena kampera: 15zł / doba
cena rozbicia namiotu: 20zł / doba
cena prysznica dla osbób z poza mariny: 10zł

Portofino Konin
portofino_logo